RE: Apakah Tuhan Mampu ?

Tuhan dengan segala kebisaan dan kehebatannya, Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Kuasa, apakah Tuhan sanggup menciptakan batu yang amat sangat berat hingga diriNya pun tak mampu mengangkatnya?

elbagirjohnad TK Ditanyakan on 12 October 2017 pada Logika.
Tambah Komentar

Allah Rabbul ‘Alam Amat Kuasa dengan Apa2 yg ia jadikan,takutlah hanya Kepada Allah…Allah mempunyai sifat Qudrat (kuasa) terhadap Segala yg Ia ciptakan…Baik di Binasakannya Alam ini tanpa kepayahan sedikitpun maupun dikekalkanNya SekehendakNya dgn sifat IradatNya yg Takluq Kepada Segala Maujud ( yg sudah diciptakan)…Kun kata Allah Maka Jadilah….
Dalam riwayat yg panjang Allah akan menggulung langit dan bumi menjadi sebuah hamparan luas (mahsyarr)…..”Betapa Mudahnya Bagi Allah Hanya Utk Mengangkat sebuah Batu”

TK Terjawab on 17 October 2017
Tambah Komentar

Jawaban Anda

Dengan memposting jawaban, anda setuju dengan Kebijakan Privasi dan ketentuan layanan.